GWG.pl
R E K O M E N D A C J A
dla firmy
Taksa Sp. z o.o.
NIP: 9552304694
Firma jest Partnerem Giełdy Wierzytelności Gospodarczych S.A., spółki której celem jest usprawnienie obrotu wierzytelnościami gospodarczymi, poprawa konkurencyjności w branży windykacyjnej oraz propagowanie wysokich standardów usług związanych z obsługą wierzytelności gospodarczych.

Rekomendacja jest potwierdzeniem zdolności firmy do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z literą prawa, zasadami etyki zawodowej oraz z Kanonem Dobrych Praktyk Windykacji.


Dokument wygenerowany elektronicznie z platformy GWG.pl, wystawiony w dniu: 2020-01-27